การทำ Wireless LAN Controller ด้วย Chillispot แบบ web login + freeradius + mysql + transparent proxy

ก่อนอื่นให้เครดิตผู้เขียนนิดนึงครับ
คุณวิบูลย์ วราสิทธิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( wiboon.w (at) psu.ac.th )
ต้นฉบับ http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/content/view/58/40/
เอกสารอ้างอิง

การติดตั้ง radius server ด้วยโปรแกรม freeradius

 เป็นคำแนะนำติดตั้งจัดการปรับแต่ง radius server 

FreeRadius and Ldap on Ubuntu 10.04

 LDAP and FreeRadius they both are know as beasts when it comes to setting them up and configuring them properly. But once you got them they are piece of cake going forward.

การติดตั้ง radius server ด้วยโปรแกรม freeradius

 เป็นคำแนะนำติดตั้งจัดการปรับแต่ง radius server 

Radius Servers Installation Guide (FreeRADIUS + Ubuntu + MySQL)

To install FreeRADIUS on Ubuntu and do some basic testings, you should follow the steps below:
1)     Install lamp-server:
Actually, install MySQL and PHP are enough already. But to make sure that there are no dependencies errors later,
I prefer installing the whole      package (lamp-server stands for Linux-Apache-MySQL-PHP server).
We install lamp-server using the command below:
sudo tasksel install lamp-server

การติดตั้ง FreeRADIUS on Ubuntu 12.04

FreeRadius
Developer Web Site
These programs are run from a terminal
checkrad, freeradius, raddebug, radmin, radwatch
 
$ freeradius -v
freeradius: FreeRADIUS Version 2.1.10, for host x86_64-pc-linux-gnu, built on Nov 24 2011 at 07:53:12
 

ติดตั้ง freeradius บน ubuntu

 บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15-02-2555

Syndicate content