วิธีลบ Windows Genuine Advantage ออกจากเครื่อง

กด start (มุมล่างซ้าย) ----> run   ----> regedit.exe

รถไฟฟ้า MRT ประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลรถไฟฟ้า และแผนที่รถไฟฟ้า ประเทศสิงคโปร์ เข้าไปดูได้ที่ http://www.smrt.com.sg/

MRT

Link แผนที่แบบละเอียด (ขนาดใหญ่) http://www.smrt.com.sg/trains/routemap/routemap.pdf

การ Setup Printer ใน Mac

ให้ไปที่ http://localhost:631/ 
จากนั้นไปที่ CUPS for Administrators > Adding Printer and Classes ที่เหลือก็ทำตามขั้นตอนเท่านั้น

Mac: Boot options

การ Boot เครื่อง Mac ในกรณีที่มีมากกว่า 1 Operating System ในเครื่อง (เช่นการลง Windows ใน Bootcamp)

เราสามารถเลือก OS ที่จะ boot ไ้ด้ตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง โดยการกดปุ่ม option ค้างไว้ตอนเปิดเครื่อง หน้าจอก็จะแสดงรูปของ harddisk ให้เลือก ว่าจะ boot เตรื่องจาก harddisk ตัวไหน

Boot options

ถ้าจะ boot จาก CD-Rom ให้กด C ค้างไว้ ตอนเปิดเครื่อง

FCKeditor - WYSIWYG HTML editor

การติดตั้งและใช้งานโมดูล FCKeditor มีขั้นตอนดังนี้ 
 1 ทำการติดตั้งโมดูล FCKeditor
 2 ทำการติดตั้ง Required components
 

ไม่พบไฟล์ msslight.inf

อาการ: เข้า Add or Remove Programs > Add or Remove Windows Components ไม่ได้โดยมี Error ดังนี้ "Setup was unable to open information file msslight.inf The specific error code is 0x2 at line 0"

วิธีกำหนดค่า register_globals

วิธีกำหนดค่า register_globals
สามารถทำได้ 2 วิธีคือ กำหนดที่ไฟล์ php.ini หรือที่ไฟล์ .htaccess

Syndicate content