การติดตั้ง Markdown

การเขียนแบบ Markdown ใน Drupal

Markdown คืออะไร?

Markdown ก็คือรูปแบภาษาๆหนึ่ง ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายโครงสร้างๆง่าย เพื่อที่จะใช้สร้างการแสดงผลที่สวยงามในเว็บเพ็จ (ที่มา thdiy.com)

จะเขียน Markdown ต้องติดตั้งโมดูลอะไรบ้าง?

ต้องทำการติดตั้งโมดูล Markdown filter โดยสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้า Project Page เสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งโมดูล

หลังจากติดตั้งโมดูล Markdown filter แล้วต้องทำการกำหนด Input formats ด้วย โดยไปที่ Administrator > Site configuration > Input formats ดังนี้

โดยในตัวอย่างนี้ผมเลือกที่จะใช้ Markdown ใน Full HTML โดยเข้าไปแก้ไข configure ของ Full HTML

จากนั้นไปที่หมวด Filters ให้ disable Line break converter และ enable Markdown

เป็นอันว่าตอนนี้ติดตั้ง Markdown และพร้อมใช้งานแล้วครับ ต่อไปทดลองเขียนข้อความด้วย Markdown กัน โดยไปที่ Create content > story จากนั้นทดลองเขียนข้อความด้วย Syntax ของ Markdown ลงไป โดยตัวอย่างการเขียนสามารถดูได้จาก wikipedia.org, Daring Fireballhttp://fingersports.net/node/124

ในตัวอย่างนี้ผมเขียน Header ครับ สังเกตุได้ว่าตัวอักษรจะใหญ่ๆหน่อย