การติดตั้ง FCKEditor

FCKeditor เป็นเครื่องมือช่วยเขียน HTML แบบ WYSIWYG
การติดตั้งใน Drupal จะต้องทำ 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

  1. ติดตั้งโมดูล FCKeditor สำหรับ Drupal
  2. ติดตั้ง FCKeditor เวอร์ขั่นล่าสุด โดย download ได้จาก FCKeditor homepage

1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง FCKeditor สำหรับ Drupal

ให้ดาว์นโหลดที่ http://drupal.org/project/fckeditor
จะได้ไฟล์ fckeditor-6.x-1.4.tar.gz
ทำการแตกไฟล์แล้วนำไปไว้ที่ <yourpath>/sites/all/modules

ทำการติดตั้ง โดยไปที่ Administrator > Modules จากนั้นเลือกที่หัวข้อ Other แล้ว Enable FCKeditor ดังรูป

ถ้าติดตั้งได้ จะปรากฏ FCKeditor ใน Administrator > Site configuration ดังรูป

Click ที่ FCKedtor จะเห็นหน้าจอเตือนดังรูปด้านล่าง แจ้งว่าให้ไปที่ FCKeditor homepage เพื่อ download FCKeditor เวอร์ชี่นล่าสุดมาติดตั้ง


 

2. ดาวน์โหลด และติดตั้ง FCKeditor เวอร์ชั่นล่าสุด

จากรูปด้านบนให้ Click ที่ FCKeditor homepage ในกรอบสีแดง

จากนั้น download ไฟล์ จะได้ไฟล์ FCKeditor_2.6.5.tar.gz
ทำการแตกไฟล์แล้วนำไปไว้ที่ <yourpath>/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/
เมื่อทำการ refresh หน้าจอจะเปลี่ยนไปดังรูปข้างล่างนี้ แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้นให้ทำการกำหนดสิทธิการใช้ FCKeditor โดยให้ click ที่ Permissions ในกรอบสีแดง หรือที่ Administrator > User Manangement > Permissions จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง

ให้กำหนดสิทธิการใช้งาน fckeditor modules เช่นในตัวอย่า่งนี้ เลือกกำหนดให้ authenticated user สามารถทำการ access และ uploads ไฟล์ได้
กด Save permissions เป็นอันเสร็จ

ต่อไปทำลองใช้งานดู โดยไปที่ Create content > Story ก็จะเห็น Tool ปรากฏขึ้นมาให้ใช้งานได้ดังรูปด้านล่าง