ค้นหาคำที่ต้องการในไฟล์

 เคยสงสัยไหมว่าถ้าเรามี text file เยอะๆในเครื่องแล้วเราเกิดอยากหาคำหนึ่งคำว่ามันอยู่ใน text file ไหนบ้างเราจะทำยังไง เช่น สมมติผมอยากหาคำว่า iframe ในไฟล์เว็บของผม โดยอยากรู้ว่าในไฟล์ในไหนบ้างที่มีคำว่าiframe อยู่ ไม่ต้องไม่หาโปรแกรมตัวไหนมาติดตั้งเพิ่มครับ Command line ช่วยคุณได้
โดยผมจะใช้คำสั่ง grep ช่วยเหลือโดย systax จะเป็นดังนี้

grep "text string to search" directory-path

ตัวอย่างครับ
หาในไฟล์ที่ต้องการ
grep "iframe" /var/www/html/*.php
ค้นหา subdirectory ย่อยทั้งหมดให้เพิ่ม "-r"
 
 
http://snappytux.com/linux/command-%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C