การ Upgrade จาก SP2 เป็น SP3

การติดตั้งนั้น ถ้าเป็น SP2 อยู่ก็สามารถทำการติดตั้งได้ทันที่ครับ (แนะนำให้ติดตั้ง SP3 ที่ดาวน์โหลดโดยตรงจากไมโครซอฟต์) นั้น

ข้อควรทราบ
เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสบางตัวอาจจะไม่ยอมให้ทำ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ระบบ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Service Pack 3 ได้ ดังนั้นในการติดตั้งล้มเหลวให้ทดลองทำการปิดใช้งานโป รแกรมป้องกันไวรัสชั่วคราว แล้วทำการติดตั้ง Service Pack 3 ใหม่อีกครั้ง และเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสและมัลล์แวร์ต่างในขณะที ่ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสนั้น แนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและไม่ควรใช้งาน อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา

ขั้นตอนการติดตั้ง Service Pack 3
การติดตั้ง Service Pack 3 นั้น จะมี 2 ลักษณะ คือ การติดตั้งจากแผ่นซีดี และการติดตั้งจากเว็บไซต์ Microsoft

ในการติดตั้ง Service Pack 3 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.ในกรณีทำการติดตั้ง Service Pack 3 จากแผ่นซีดี ให้ทำการใส่แผ่นซีดี Service Pack 3 ในไดรฟ์ซีดีรอม จากนั้นวินโดวส์จะเปิดหน้าต่าง Welcome to Windows XP Service Pack 3 โดยอัตโนมัติ ถ้าหากหน้าต่างดังกล่าวไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้ทำการเปิดด้วยตนเองโดยการคลิก Start คลิก Run พิมพ์ Drive:\Autorun.exe (เมื่อ Drive: คือ ไดรฟ์ซีดีรอม) เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter
ในกรณีเป็นการติดตั้ง SP3 จากเว็บไซต์ แผ่นซีดี
ในกรณีทำการติดตั้ง Service Pack 3 จากเว็บไซต์นั้น หากต้องการทำการติดตั้งในทันทีให้คลิก Open หรือ Run จากนั้นให้ดำเนินการตามคำสั่งบนจอภาพ แต่ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไว้ติดตั้งในภายหลังให้คลิ ก Save (หลังจากดาวน์โหลดแล้วเสร็จ การติดตั้งทำได้โดยการดับเบิลคลิกไฟล์)
2. บนหน้าต่าง Welcome to Windows XP Service Pack 3 ให้คลิก Continue
3. จากนั้นให้ดำเนินการตามคำสั่งบนจอภาพ
4. หลังจากทำการติดตั้งแล้วเสร็จ ให้คลิก Finish เพื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
5. ถ้าทำการปิดโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้องกันไวรัสทำงานตามปกติ

ขั้นตอนการยกเลิกการติดตั้ง Service Pack 3
การยกเลิกการติดตั้ง Service Pack 3 ทำได้โดยใช้ Add or Remove Programs โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิก Start จากนั้นคลิก Control Panel
2. คลิก Add or Remove Programs คลิก Windows XP Service Pack 3 จากนั้นคลิก Remove
3. จากนั้นให้ดำเนินการตามคำสั่งบนจอภาพ
4. หลังจากทำการยกเลิกการติดตั้งแล้วเสร็จ ให้คลิก Finish เพื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อควรทราบ
ในขั้นตอนการยกเลิกการติดตั้ง Service Pack 3 นั้น วินโดวส์จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์รายชื่อของโปรแกรมต่างๆ ที่ถูกติดตั้งหลังการติดตั้ง Service Pack 3 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนั้น อาจไม่สามารถทำงานได้หลังการยกเลิกการติดตั้ง Service Pack 3

**********************************

..... เพิ่มเติมครับ .....

Windows XP Service Pack 3 .... จาก Microsoft โดยตรง

1 โหลดมาเป็นไฟล์.exe (ติดตั้งได้เลย) 316.4 MB

File Name: WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe
Date Published: 5/6/2008
http://www.microsoft.com/downloa ... &displaylang=en
2 โหลดมาเป็น image file (.iso) เขียนลงแผ่นเพื่อติดตั้งผ่านแผ่น CD เหมือนติดตั้ง Windows ทั่วไป 544.9 MB

File Name: xpsp3_5512.080413-2113_usa_x86fre_spcd.iso
Date Published: 5/6/2008
http://www.microsoft.com/downloa ... &displaylang=en
ที่มา: notebookspec.com